Min musikkhistorie i bilder og ord

Min Musikk-karrière


{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":0,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"1-2","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

Tider kommer og går

{"id":1,"title":"I parken sommeren 2020.","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/scandibook.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/SAM_100_0225-2-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":-3.042673289069622,"pitch":0.24322760734397875,"fov":1.4285516236214693},"hotspots":[{"id":2,"type":"scene","title":"Ute p\u00e5 tur med Sharly og krykka sensommeren 2020.","position":{"yaw":2.746534333659036,"pitch":0.691310727625547},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":3.0447356436327953,"pitch":0.0019634956577974094,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/scandibook.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/97805229_141472470834327_1726216342027108352_n.jpg","width":"70","height":"70"}},{"id":3,"type":"video","title":"Jeg glemmer ikke min f\u00f8re dette hund Tinka.","position":{"yaw":-2.429803632605534,"pitch":0.22365671206505233},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"200"},"icon":{"url":"https:\/\/scandibook.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Skjermbilde-fra-2020-11-08-17-00-55.png","width":"70","height":"70"},"url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=w6vvFPWEuic"},{"id":4,"type":"video","title":"Tinka og Nero leker i hagen p\u00e5 Arneberg 2009.","position":{"yaw":-2.14240241160946,"pitch":0.5894828005873993},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"200"},"url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Y6D1j8XfMJU","icon":{"url":"https:\/\/scandibook.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Skjermbilde-fra-2020-11-10-03-23-07.png","width":"120","height":"120"}},{"id":5,"type":"scene","title":"P\u00e5 kj\u00f8kkenet h\u00f8sten 2020.","position":{"yaw":2.2958121725133847,"pitch":0.5602498859813689},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/scandibook.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Skjermbilde-fra-2020-11-10-03-39-03.png","width":"70","height":"70"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/scandibook.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/101216492_146654810316093_8318346290702319616_n.jpg","title":"Kj\u00e6rlighet er en rus","position":{"yaw":2.5884956114027196,"pitch":0.2522748784114519},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/scandibook.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Skjermbilde-fra-2020-11-10-03-54-33.png","width":"70","height":"70"}}]}
{"id":2,"title":"P\u00e5 tur med krykka og Sharly sensommeren 2020.","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/scandibook.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/SAM_100_0249-1-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":3.021269884638347,"pitch":0.07896087747038649,"fov":0.7853981633974483}}
{"id":3,"title":"P\u00e5 kj\u00f8kkenet h\u00f8sten 2020.","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/scandibook.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/SAM_100_0255-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":-2.799328491054993,"pitch":0.23675422340985186,"fov":1.4285516236214693}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":0,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"1-2","htablet":"1-2","hmobile":"1-2","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":1}